เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

innektlogo

รุ่น สินค้า คุณสมบัติ รายละเอียด ราคา
 ZTTM800             ZTTM800
รองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือรองรับบัตร 10,000 ใบ รองรับใบหน้า 1,200 ใบหน้า บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการสามารถเชื่อมต่อRS232/485 TCP/IP USB-host อุปกรณ์สามารถต่อกับ ชุด Electriclock Exitbutton Door sensor
          pdf-logo

 17,950

 ZTAF006               ZTAF006
รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ สามารถเชื่อต่อ TPC/IP RS232/485 และ SD Crad  อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock Exit buttonDoor sensor Alarm และ Door Bell
          pdf-logo

4,950

 ZTAF007             ZTAF007
อ่านลายนิ้วมือ บัตร และรหัสผ่าน รองรับบัตร 500 ใบ และรองรับ 500 ลายนิ้วมือ อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock Exit button Door sensorAlarm และ Door Bell ได้ รองรับบัตร ID Card หรือ Mifare Card
          pdf-logo

3,450

 ZTAF019               ZTAF019
รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ สามารถเชื่อต่อ TPC/IP RS232/485 USB-host Web browser อุปกรณ์สามารถต่อกับ ชุด Electric lock Exit button Door sensorAlarm Door Bell
          pdf-logo

11,450

 ZTAM700               ZTAM700
รองรใบหน้า 1,500 ใบหน้า รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการ เข้า-ออกได้ 100,000 รายการ สามารถเชื่อต่อ TPC/IP, RS232/485 และ USB-host อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock Exit button Door sensor Alarm และ Door Bell
          pdf-logo

11,450

 ZTTA380             ZTTA380
รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า และ รองรับบัตร 10,000 ใบ บันทึกการ เข้า-ออกได้ 10,000 รายการ สามารถเชื่อมต่อ TPC/IP USB-host Wifi อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock Exit button Door Sensor
          pdf-logo

12,950

ZTTF100              
รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการ เข้า-ออกได้ 100,000 รายการ สามารถเชื่อมต่อ RS232/485 TCP/IP USB-host USB-client Web Browser
          pdf-logo

8,450

 


 

 

hip-logo

รุ่น สินค้า คุณสมบัติ รายละเอียด ราคา
  CMI232          
 รองรับผู้ใช้งาน 1,000 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ รองรับโปรแกรม E-Clocking Application
          pdf-logo

9,600

 C806             
 รองรับผู้ใช้งาน 2,000 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 50,000 รายการ ทำงานได้ 3 รูปแบบ สแกนลายนิ้วมือ ใช้บัตรผ่าน RFID CARD ใช้รหัสผ่าน ฟรี ซอฟแวร์บันทึกเวลาการทำงาน
          pdf-logo

17,900