ไม้กั้นลานจอดรถ

force-logo

รุ่น สินค้า คุณสมบัติ รายละเอียด ราคา
 BR535    BR 535_1
ควบคุมการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ ด้วยระบบอัตโนมัติบันทึกข้อมูลการผ่านเข้า-ออกทุกครั้งด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการนำรถผ่านเข้า-ออก จากพื้นที่กรณีเกิดข้อมูลผิดพลาด เช่น บัตรหาย สามารถแจ้งอายัดบัตรได้ ทันทีเพื่อป้องกันการนำบัตรไปใช้ในทางไม่ถูก ต้องสามารถเลือกใช้ควบคุมด้วยโมทคอนโทรล ไร้สายเครื่องอ่านบัตรคีย์การ์ด สวิตช์
pdf-logo 39,000.-