เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko

เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara

เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara (1)  เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara (2)  เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara (3)

เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara (4) เข้าร่วมงานเปิดตัวกล้องวงจรปิด Fujiko ณ โรงแรม Centara (5)